γενικεύω

γενικεύω
1. μετατρέπω κάτι από μερικό σε γενικό
2. επεκτείνω
3. καθιστώ κάτι κοινό σε πολλούς, το διαδίδω
4. παθ. μπορώ να γενικευθώ.
[ΕΤΥΜΟΛ. < γενικός. Η λ. μαρτυρείται από το 1837 στα Πρακτικά Γερουσίας Ιονίου Κράτους].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • γενικεύω — γενικεύω, γενίκευσα βλ. πίν. 19 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • γενικεύω — γενίκευσα, γενικεύτηκα, γενικευμένος 1. κάνω κάτι από μερικό γενικό: Γενίκευσε το θέμα της ομιλίας του. 2. επεκτείνω, διευρύνω, διαδίδω: Η διαμάχη γενικεύτηκε …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • γενίκευση — η 1. καθολίκευση 2. η καθολική, η γενική εφαρμογή αρχής, νόμου, κανόνα 3. επέκταση («η γενίκευση τής συζήτησης»). [ΕΤΥΜΟΛ. < γενικεύω. Η λ. γενίκευσις μαρτυρείται από το 1849 στον Τιμολ. Δρακούλη] …   Dictionary of Greek

  • γενικεύσιμος — η, ο αυτός που μπορεί να γενικευθεί. [ΕΤΥΜΟΛ. < γενικεύω. Η λ. μαρτυρείται από το 1889 στο Ελληνογαλλικόν Λεξικόν τού Νικόλ. Κοντόπουλου] …   Dictionary of Greek

  • καθολικεύω — καθιστώ κάτι καθολικό, γενικεύω. [ΕΤΥΜΟΛ. < καθολικός. Η λ. μαρτυρείται από το 1766 στον Ευγένιο Βούλγαρι] …   Dictionary of Greek

  • καθολικεύω — καθολίκευσα, καθολικεύτηκα, καθολικευμένος, κάνω κάτι γενικό, το γενικεύω: Η συνήθεια αυτή καθολικεύτηκε …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”